Hypotheekrenteaftrek is geen vrije keuze

donderdag 8 juni 2017 Jelle Berghuis 1801x gelezen

Een belastingplichtige mag de hypotheekrenteaftrek niet zomaar achterwege laten, laat de staatssecretaris van Financiën weten. Dat dit nadelig uit kan pakken als de aftrek van de hypotheekrenteaftrek tegen een lager percentage plaatsvindt dan de bijtelling van de eigen woningwaarde, was bekend, zo blijkt uit een verworpen amendement.

Sinds de Wet maatregelen woningmarkt 2014 wordt voor woningbezitters met een geringe hypotheek en een hoog inkomen het eigenwoningforfait in het toptarief bijgeteld, waar de hypotheekrente tegen een lager rentepercentage kan worden afgetrokken. Om dit te voorkomen is er destijds een amendement ingediend om de Wet-Hillen ook hier te laten gelden (waardoor er geen netto bijtelling kan optreden), maar dit is verworpen.

 

Geen bijtelling inkomen

Volgens de staatssecretaris leidt de tariefmaatregel eigen woning niet tot een bijtelling bij het inkomen, maar tot een aanpassing van de verschuldigde belasting. De tariefmaatregel geldt niet voor de voordelen uit eigen woning, maar is alleen van toepassing als er rente of kosten verschuldigd zijn voor een eigenwoningschuld. Daardoor geldt de maatregel wel ingeval er een relatief kleine eigenwoningschuld is en niet als er geen sprake meer is van een eigenwoningschuld.

 

Keuze aftrek rente en kosten staat niet op zich

Er is geen keuze met betrekking tot de aftrek van rente en kosten, benadrukt Wiebes, maar in bepaalde gevallen alleen een keuze ten aanzien van de kwalificatie van de schuld (box 1 of box 3). De aftrek van rente en kosten volgt die kwalificatie. Het is dan ook enkel mogelijk om een schuld die na 31 december 2012 is afgesloten en waarvoor een fiscale aflossingseis geldt en die kwalificeert als eigenwoningschuld zodanig aan te passen dat die schuld niet meer kwalificeert als eigenwoningschuld, waardoor de rente en kosten niet langer aftrekbaar zijn in box 1.

 

Aflossingsvrije lening

Dit kan door deze schuld om te zetten in een aflossingsvrije lening waardoor niet langer aan de wettelijk vereiste vormgeving wordt voldaan. In andere gevallen waarbij de schuld kwalificeert als eigenwoningschuld valt de schuld in box 1 en wordt rekening gehouden met de rente en kosten die op grond van de wet als aftrekbare kosten in aanmerking worden genomen, ongeacht of deze daadwerkelijk in aftrek worden gebracht.

Meer informatie: Ministerie van Financiën, 7 juni 2017

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.