Internationaal belastingrecht 2014: business as usual?

Taxence Outlook 2014

dinsdag 4 februari 2014 Hans van den Hurk 682x gelezen

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt Taxence met een aantal specialisten naar wat 2014 op fiscaal gebied zal brengen. In deze previews besteden we aandacht aan de wijzigingen die per 1 januari zijn doorgevoerd, maar kijken we ook naar eventuele toekomstige veranderingen. Hans van den Hurk laat als laatste in de serie zijn licht schijnen op de ontwikkelingen in het internationale belastingrecht. Van den Hurk is international tax partner bij Deloitte en is tevens hoogleraar aan de Maastricht University.

Het internationale belastingrecht verandert snel. Dit heeft meerdere oorzaken. Traditioneel betekende een goede internationale fiscale structuur een structuur waarbij de winst in bepaalde landen werd afgeroomd ten gunste van landen waar die winst lager werd belast. Een zuivere juridische benadering van het arms length beginsel helpt hierbij. Maar de ‘loser’ staten (dus die staten waar de winst kunstmatig wordt verminderd) accepteren veel minder makkelijk dat men door toepassing van een zuiver juridisch beginsel belastingopbrengsten ziet weglekken naar het buitenland. En dat kunnen ze ook vrij makkelijk doen omdat er geen multinational is die zich kan permitteren betreffende  landen links te laten liggen. Waarom zou India het accepteren dat  een toll manufacturing structuur ertoe leidt dat de vanuit Indiaas perspectief toegevoegde waarde maar voor een klein percentage aldaar wordt belast omdat bijvoorbeeld risico’s kunstmatig door een buitenlandse entiteit worden gedragen?

 

NGO’s en BEPS

Deze ontwikkeling lijkt te zijn geïnitieerd door verschillende non-gouvernementele organisaties die op een uitermate effectieve wijze de bedrijven uitdagen hun verantwoordelijkheid te nemen. In hun ogen is wat deze bedrijven doen juridisch wellicht juist maar ze zouden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en het anders moeten doen. Mede door deze door de NGO’s ingezette weg heeft een tweetal jaren geleden OESO het BEPS-rapport uitgebracht. Dit rapport is niet nieuw maar eigenlijk gebaseerd op eerdere rapporten van OESO. Een onderdeel van de OESO plannen ziet op een andere benadering van het arms length beginsel. Winstallocatie zou in de toekomst daar moeten geschieden waar ook daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd. Ook wordt voorgesteld het gebruiken van hybrids in structuren aan banden te leggen. Het is duidelijk dat als dit alles van de grond komt het internationale belastingrecht sterk zal veranderen.

 

Corporate Social Responsibility

Maar wat betekent dit nu voor de adviespraktijk? Vele adviseurs geloven dat het zo’n vaart niet zal lopen. Anderen menen dat we aan de vooravond staan van een heel nieuw systeem. En de bedrijven zelf? Zij wachten niet af. Zij rapporteren in hun jaarverslag over Corporate Social Responsibility. In dat kader rapporteert inmiddels een redelijk deel van de 250 grootste Amerikaanse bedrijven ook over tax. Dus of alle internationale ontwikkelingen nu wel of niet doorgaan doet niet eens zoveel ter zake. Bedrijven kunnen niet afwachten en onderzoeken nu al hun fiscale structuur opdat duidelijk wordt of die op middellange en lange termijn houdbaar is.

 

Meer verandering dus dan ooit. Business as usual? Dat zeker niet maar in ieder geval ‘never a dull moment’!

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.