NOB presenteert visie toekomst fiscale eenheidsregime

maandag 8 januari 2018 Anne-Marie Noordenbos 408x gelezen

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met een aanvullend commentaar gereageerd op de aangekondigde spoedreparatiemaatregelen betreffende het regime fiscale eenheid.

De Orde dringt erop aan dat de spoedreparatiemaatregelen niet worden ingevoerd en in ieder geval niet met terugwerkende kracht tot en met 25 oktober 2017, 11.00 uur, dan wel dat het voorstel voor een aanpassing van het huidige regime – zoals de Orde hieronder doet – op verzoek van de belastingplichtige mag worden toegepast vanaf 25 oktober 2017.

In stand houden huidige fiscale eenheidsregime

De Orde wil dat ook in het buitenland gevestigde lichamen als dochtermaatschappij – en eventueel ook als moedermaatschappij – kunnen worden opgenomen in de fiscale eenheid. De aan de fiscale eenheid ten grondslag liggende neutraliteitsgedachte (een concern moet worden belast alsof er slechts één belastingplichtige is) wordt dan maximaal recht gedaan. Er zijn daarentegen weinig bezwaren van theoretische aard tegen een grensoverschrijdende fiscale eenheid. Bij het voegen van in het buitenland gevestigde lichamen in fiscale eenheid, is een aantal aandachtspunten te onderkennen, waarbij sommige van deze aandachtspunten aanleiding geven tot het invoeren van flankerende maatregelen.

Dit voorstel heeft een aantal voordelen:
• het huidige fiscale-eenheidsregime kan in stand blijven;
• vanwege het overbodig worden van de Papillon-wetgeving is een vereenvoudig haalbaar;
• ook de huidige regels voor fiscale eenheden met buitenlandse lichamen met een Nederlandse vaste inrichting kunnen vervallen; en
• de flankerende maatregelen voor een grensoverschrijdende fiscale eenheid zijn goed identificeerbaar en kunnen worden ondergebracht in een speciale bepaling, zonder het ‘normale’ regime daarmee te belasten.

Bestaande situaties beschermen

De staatssecretaris heeft ervoor gekozen om het verschil tussen de binnenlandse situatie en de grensoverschrijdende situatie weg te nemen door de fiscale gevolgen voor de binnenlandse situatie te verslechteren. De Orde plaatst hierbij vraagtekens of dit wel de juiste weg is. Indien de staatssecretaris wil vasthouden aan een aanpassing van het fiscale-eenheidsregime voor binnenlandse situaties, zou de Orde zou er voor pleiten dat bestaande situaties buiten het toepassingsbereik van de spoedreparatie komen te vallen. Hiermee worden gerechtvaardigde verwachtingen van belastingplichtigen beschermd, maar wordt tegelijkertijd voorkomen dat nieuwe planning wordt opgezet om gebruik te maken van een eventueel (voor de schatkist) ongunstige uitkomst van de aanhangige per-elementzaken.

Meer informatie: Brief NOB, aanvullend commentaar spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid 5 januari 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

















 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.