Plan dividenduitkeringen om schuld aan B.V. te verlagen

donderdag 28 maart 2019 Remco Latour 2194x gelezen

Ruud de Smit raadt dga’s aan om zich alvast voor te bereiden op de invoering van de rekening-courantmaatregel. Hoewel het nog even duurt voordat deze maatregel van kracht is, heeft zij wel een behoorlijke impact. De maatregel kan zelfs leiden tot economische dubbele heffing.

De Smit besteedt aandacht aan enkele belangrijke onderdelen van de maatregel tegen excessief lenen bij de eigen B.V., die onlangs ter consultatie is voorgelegd (zie ook: ‘Wetsvoorstel  rekening-courantmaatregel gepubliceerd ter consultatie’). Gesteld dat het voorstel wordt aangenomen, treedt het op 1 januari 2022 in werking. Maar de nieuwe maatregel gaat pas echt impact hebben per 31december 2022. Aan het einde van het jaar moet namelijk de houder van een aanmerkelijk belang (ab) toetsen of hij meer dan € 500.000 aan schulden heeft bij zijn eigen B.V. Het gaat hierbij in principe om alle schulden aan alle B.V.’s waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. Voor zover de schulden de drempel overschrijden, vormen zij een fictief regulier voordeel, te vergelijken met een fictief dividend. Dit fictieve voordeel is bovendien belast tegen 26,9% (ab-tarief 2022)! Dit is een flinke heffing en De Smit verwacht in 2019 al een anticipatie-effect. En als de fiscus na 2022 een deel van de schuld als fictief voordeel aanmerkt, ontstaat zelfs dubbele heffing. Want bij vervreemding van het ab krijgt de ab-houder in dat geval geen korting ter grootte van het fictieve voordeel. Hij betaalt dan over de volle winst ab-heffing! Natuurlijk is het mogelijk dat het wetsvoorstel een aanpassing ondergaat om deze dubbele heffing te voorkomen.

 

Partner en verbonden personen

Ook is van belang dat de drempel geldt voor de grootaandeelhouder zelf en zijn partner samen. Een huwelijk kan daardoor als gevolg hebben dat de kersverse fiscale partners tegen de ab-heffing aanlopen. Als bijvoorbeeld beiden vóór hun huwelijk ieder dga van een B.V. waren waarin zij een schuld hadden van € 300.000, ontstaat door het huwelijk een schuldexces van € 100.000. Daarnaast vormen excessieve schulden van verbonden personen aan de B.V. van de ab-houder eveneens een fictief dividend voor de ab-houder. De Smit wijst hier op het ruime begrip verbonden persoon: alle bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. Het is wel zo dat verbonden personen hun eigen drempel van € 500.000 hebben.

 

Vaststellingsovereenkomsten

Sommige dga’s hebben al met de fiscus een vaststellingsovereenkomst (VSO) gesloten met betrekking tot hun schulden aan hun B.V.’s. De invoering van de rekening-courantschuld is een relevante wetswijziging die de VSO doet vervallen! Voor schulden onder de € 500.000 blijft de VSO gelden.

 

Wet: art. 4.13 Wet IB 2001

Wetsvoorstel: art. I Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

 

Kijk hier naar een compilatie van de uitzending

 

 

Meer weten?

Tax Talks is hét online learning platform voor fiscalisten. Wekelijks (40x per jaar) wordt een webinar of e-learning beschikbaar gesteld die u via het online platform kunt bekijken. Na het afronden van de bijbehorende kennistoets ontvangt u een certificaat en PE-punten. Bent u nog geen abonnee?

> Neem dan nu een kennismakingsabonnement voor slechts € 95!

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.