Plichten vervullende inspecteur niet schadeplichtig

woensdag 5 december 2018 Remco Latour 409x gelezen

Een recent arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat het geen zin heeft om een schadevergoeding te vorderen van de inspecteur als hij de schade heeft veroorzaakt binnen het kader van de taken die hem zijn opgedragen.

Een Slowaak had bij de Belastingdienst een verzoek om schadevergoeding ingediend. De staatssecretaris van Financiën reageerde per brief op dit verzoek. Hij stelde dat de wettelijke regels voor schadevergoeding niet gelden voor iedere vorm van schade. Dit is onder meer het geval als de schade is veroorzaakt door besluiten en handelingen van bestuursorganen die zijn genomen/verricht in het kader van taken die zijn opgedragen aan de Belastingdienst. De staatssecretaris heeft het verzoek om schadevergoeding daarom niet in behandeling genomen. De Slowaak is in cassatie gegaan tegen deze beslissing van de staatssecretaris. Maar de Hoge Raad oordeelt dat tegen deze beslissing geen cassatieberoep open staat. De cassatierechter kent evenmin een andere wettelijke bepaling die hem de bevoegdheid geeft om hier zelf op het verzoek om schadevergoeding te beslissen. Het cassatieberoep is daarom niet-ontvankelijk.

 

Wet: art. 8:88 Awb

Meer informatie: Hoge Raad 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2206

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.