Subsidieregeling overgang aftrek naar subsidie monumentenpanden

woensdag 8 mei 2019 NTFR 542x gelezen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden gepubliceerd.

De regeling geeft vorm aan de toezegging om in het kader van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten een overgangsregeling voor het jaar 2019 tot stand te brengen voor al lopende onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019. Het gaat specifiek om de kosten die als drukkende onderhoudskosten tot 2019 wel fiscaal aftrekbaar waren, maar die niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van het beleidskader. Op grond van de Subsidieregeling kan een subsidie worden verkregen voor onderhoudskosten die in 2018 zijn uitgevoerd maar eerst in 2019 zijn betaald en voor onderhoudskosten die in 2019 zijn uitgevoerd maar waarvoor de verplichting vóór 2019 is aangegaan. De Subsidieregeling heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

De subsidie kan tegelijkertijd worden aangevraagd met de subsidie op grond van het beleidskader (voor de kosten die in 2019 onder de nieuwe regeling subsidiabel zijn). Op www.cultureelerfgoed.nl wordt daarvoor één integraal digitaal aanvraagformulier beschikbaar gesteld. De subsidieaanvraag moet worden gedaan in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Meer informatie: Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap WJZ/6093459, 6 mei 2019, Stcrt. 24795

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.