Tegenprestatie voor ab-pakket kan aan derde toekomen

maandag 27 mei 2019 Remco Latour 413x gelezen

Als een aanmerkelijkbelanghouder zijn aandelen schenkt aan een ander en bedingt dat deze verkrijger een derde een vergoeding betaalt, komt deze vergoeding in mindering op het door te schuiven vervreemdingsvoordeel.

Een man bezat een aanmerkelijk belang (ab) aan certificaten, waarvan hij een deel schonk aan een van zijn zonen. De waarde in het economische verkeer van de geschonken certificaten liep tegen de € 35 miljoen. De vader bedong dat de zoon die de certificaten verkreeg zijn broer een bedrag van € 4.909.986 zou betalen, gespreid over tien jaren. Door de schenking vindt een fictieve vervreemding van het ab-pakket plaats. De vader wil de inkomstenbelasting heffing daarover doorschuiven. Het doorgeschoven voordeel is maximaal gelijk aan de overdrachtsprijs minus de tegenprestatie. Bij schenking is de overdrachtsprijs gelijk aan de waarde in het economische verkeer.

 

Rechtbank Gelderland verminderde echter het door te schuiven vervreemdingsvoordeel met € 4.909.986. Zie: ‘AB-winst bij schenking certificaten onder last’ en ‘Is sprake van een tegenprestatie bij vervreemding aanmerkelijk belang? (NTFR 2018/1862). De Hoge Raad bevestigt het oordeel van de rechtbank. Door te bedingen dat de ene zoon de andere zoon een vergoeding moest betalen, had de vader ervoor gezorgd dat sprake was van en tegenprestatie. Dat vergoeding toekomt aan een ander dan de schenker, doet daaraan niets af. Ook in een geval waarin een overdrager bedingt dat een bedrag wordt betaald aan een ander dan hemzelf, beschikt de overdrager daarmee over dit bedrag, aldus de Hoge Raad.

 

Wet: art. 4.6 en 4.17c, tweede lid, 4.20 en 4.22 , eerste lid Wet IB 2001

Meer informatie: Hoge Raad 24 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:788

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.