Vaste inrichting mag meerdere ratio’s btw-aftrek gebruiken

dinsdag 29 januari 2019 Remco Latour 560x gelezen

Een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU maakt duidelijk dat de berekening van de aftrekbare voorbelasting door vaste inrichtingen complexer is dan velen dachten. Het blijkt namelijk mogelijk te zijn om verschillende omzetverhoudingen (pro rata berekeningen) toe te passen.

Het Hof gaat eerst in op de situatie waarin een vaste inrichting uitsluitend uitgaven doet voor het verrichten van handelingen van het hoofdhuis, dat in een andere lidstaat is gevestigd. In deze situatie gaat het zowel om btw-belaste als btw-vrijgestelde handelingen. Onder deze omstandigheden moet de vaste inrichting het bedrag aan aftrekbare voorbelasting vermenigvuldigen met een breuk. Deze breuk is gelijk aan de btw-belaste omzet van het hoofdhuis gedeeld door de totale omzet van het hoofdhuis exclusief btw. Deze methode geldt ook als de vaste inrichting het aftrekrecht verkrijgt dankzij een optie waarbij de in de staat verrichte handelingen btw-belast zijn.

 

Gebruik voor eigen handelingen en handelingen hoofdhuis

Ten tweede behandelt het Hof de situatie waarin de vaste inrichting zowel algemene kosten voor zichzelf als voor het hoofdhuis in een ander lidstaat maakt. Ook in dat geval moet de vaste inrichting de voorbelasting over deze kosten vermenigvuldigen met een breuk om de aftrekbare voorbelasting te berekenen. Maar nu bestaat de breuk uit de btw-belaste omzet van het hoofdhuis en de vaste inrichting gedeeld door de totale omzet van het hoofdhuis en de vaste inrichting. Overigens moet u in beide gevallen rekening houden met de aftrekbeperkingen van zowel de lidstaat van het hoofdhuis als de lidstaat van de vaste inrichting.

 

Wet: art. 15 Wet OB 1968

Regeling: art. 11 Uitv.besch. OB 1968

Meer informatie: Hof van Justitie van de EU 24 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:58

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.