Vooraankondiging arresten Hoge Raad 13 september 2019

maandag 9 september 2019 NTFR 420x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 13 september aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden.

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

18/03131

Gerechtshof Amsterdam 5 juni 2018, nrs. 17/00229 t/m 17/00231
ECLI:NL:GHAMS:2018:1746

Rechtmatigheid informatiebeschikking moet worden getoetst op het moment waarop de beschikking is genomen

2018/2376

18/04792

Gerechtshof Den Haag 5 oktober 2018, nr. 18/00425
ECLI:NL:GHDHA:2018:3798

Vrijstelling overdrachtsbelasting ter zake van met splitsing verkregen onroerende zaken

2019/605

18/04792

Conclusie A-G Wattel 16 april 2019
ECLI:NL:PHR:2019:394

A-G Wattel concludeert tot verwijzing in zaak over splitsingsvrijstelling bij verkrijging tankstations en vervreemding aandelen binnen driejaarstermijn

2019/1360

19/00206

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 december 2018, nrs. 18/00370 t/m 18/00378
ECLI:NL:GHSHE:2018:5411

Bijtelling privégebruik auto is niet in strijd met art. 110 VWEU

2019/964

 

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

18/02827

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2018, nr. 17/01147
ECLI:NL:GHARL:2018:4913

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende substantiële inkomsten uit een hennepkwekerij heeft genoten

2018/1327

18/04267

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 augustus 2018, nrs. 17/00289, 17/00290, 18/00213 t/m 18/00218
ECLI:NL:GHSHE:2018:3650

Geen vereiste aangifte; schatting inspecteur redelijk

2018/2652

18/04506

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 oktober 2018, nr. 16/03720
ECLI:NL:GHSHE:2018:4110

Belanghebbende maakt geclaimde verliesposten niet aannemelijk

2019/695

18/04600

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2018, nrs. 17/00774 t/m 17/00776
ECLI:NL:GHARL:2018:8473

Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens ontbreken gronden

2018/2404

18/04614

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 oktober 2018, nr. 16/03721
ECLI:NL:GHSHE:2018:4111

Terechte correctie bijzondere verliesposten stucadoorsbedrijf

2018/2792

19/00208

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 december 2018, nrs. 18/00380 t/m 18/00391
ECLI:NL:GHSHE:2018:5410

Beroep op art. 110 VWEU faalt omdat sprake is van een zuiver binnenlandse situatie

2019/774

19/00285

Gerechtshof Amsterdam 8 januari 2019, nrs. 18/000271 t/m 18/000273
ECLI:NL:GHAMS:2019:93

Echtgenote maakt rol als stroman niet aannemelijk; naheffingsaanslagen loonheffingen terecht

2019/699

19/00892

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 januari 2019, nrs. 17/01359 t/m 17/01379

ECLI:NL:GHARL:2019:59

Belanghebbende was rekeninghouder bij KB-Lux; navorderingsaanslagen IB/PVV en VB terecht opgelegd

2019/177

19/01061

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2019, nr. BK-18/00557
ECLI:NL:GHDHA:2019:48

Waardering op grond van eigen koopsom is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel

2019/457

19/01184

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 februari 2019, nrs. 18/00009 en 18/00010
ECLI:NL:GHSHE:2019:728

Duitse invaliditeitsuitkering is terecht tot het belastbaar inkomen uit werk en woning gerekend

2019/1317

19/01218

Gerechtshof Den Haag 16 januari 2019, nr. BK-17/00719
ECLI:NL:GHDHA:2019:114

Verzoek om toepassing dwangsom terecht door rechtbank afgewezen

2019/727

19/01219

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2019, nr. BK-17/00720
ECLI:NL:GHDHA:2019:117

Bestuursrechter niet bevoegd te beslissen op beroep tegen afwijzing kwijtschelding

2019/725

19/01220

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2019, nr . BK-17/00721
ECLI:NL:GHDHA:2019:118

Aanmaningskosten waren terecht in rekening gebracht

2019/726

19/01221

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2019, nr. BK-17/00722
ECLI:NL:GHDHA:2019:119

Beroep bij bestuursrechter tegen afwijzing verzoek om kwijtschelding niet mogelijk

2019/728

19/02151

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2019, nr. 18/00270
ECLI:NL:GHARL:2019:2395

 Beroep op vertrouwensbeginsel door uitlatingen medewerker Belastingtelefoon slaagt niet

2019/845

19/02533

Gerechtshof Amsterdam 30 april 2019, nr. 18/00440
ECLI:NL:GHAMS:2019:1836

Geen combinatiekorting voor vader van in Italië wonend kind

2019/2205

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

18/00010

Hof Amsterdam 21 november 2017, nr. 17/00496.

 

Conclusie A-G IJzerman 22 februari 2019
ECLI:NL:PHR:2019:172, NTFR 2019/679

In WOZ-procedure van huurder kan in cassatieprocedure de eigenaar niet als derde-belanghebbende worden opgeroepen

18/03451

Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2018, nr. 17/00365
ECLI:NL:GHAMS:2018:4338

18/04786

Rechtbank Noord-Holland 4 oktober 2018, nr. HAA 18/1799

19/00560

Centrale Raad van Beroep 22 november 2011, nr. 17/3156 AOW-PV
ECLI:NL:CRVB:2018:4132

19/00736

Gerechtshof Den Haag 4 januari 2019, nr. BK-18/00846

19/01060

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2019, nr. BK-17/00717
ECLI:NL:GHDHA:2019:112

19/01217

Gerechtshof Den Haag 16 januari 2019, nr. BK-17/00718
ECLI:NL:GHDHA:2019:113

19/01937

Rechtbank Amsterdam nrs. AMS 18/70 V en AMS 18/72 V

19/02155

Centrale Raad van Beroep 8 april 2019, nr. 16/7723 WIA
ECLI:NL:CRVB:2019:1239

19/02314

Centrale Raad van Beroep 19 februari 2019, nr. 17/3193 PW
ECLI:NL:CRVB:2019:747

19/02315

Centrale Raad van Beroep 19 februari 2019, nr. 18/366 PW

ECLI:NL:CRVB:2019:748

 

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.