Vooraankondiging arresten Hoge Raad 20 september 2019

maandag 16 september 2019 NTFR 343x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 20 september aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.
Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden.

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

17/04489

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2017, nr. 16/01149
ECLI:NL:GHARL:2017:6970

Gemeente mag gymnastieklokalen niet geheel aan ondernemingsvermogen toerekenen

2017/2562

17/04489

Conclusie A-G Ettema 23 april 2019
ECLI:NL:PHR:2019:491

A-G Ettema belicht problematiek inzake aftrekrecht en herziening bij gemengd gebruikte investeringsgoederen

2019/1699

18/01952

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (fis) 18 april 2018, nrs. CUR2016H00043 t/m CUR201600048
ECLI:NL:OGHACMB:2018:84

Verzuimboete terecht; verplichting tot betaling OB ook zonder uitreiking aangiftebiljet

2018/1771

18/01960

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/01256 t/m 16/01258
ECLI:NL:GHARL:2018:2801

Voor woning die niet zakelijk wordt gebruikt is ten onrechte een verzoek gedaan om belaste levering

2018/1042

18/04258

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 september 2018, nr. 17/01281
ECLI:NL:GHARL:2018:7887

Uitbater van een café bevestigt dat beroep tijdig ter post is bezorgd

2018/2207

18/05139

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 november 2018, nrs. 17/00716 en 17/00717
ECLI:NL:GHSHE:2018:4758

In Hongarije gekochte nieuwe auto die vervolgens naar Nederland wordt gereden, wordt bij registratie aangemerkt als gebruikte auto

2019/906

19/00216

Rechtbank Gelderland 10 december 2018, nr. AWB 17/2178
ECLI:NL:RBGEL:2018:5266

Heffingsvermindering (vanwege investeringen) dient in mindering te worden gebracht op de verhuurderheffing

2019/471

19/00983

Gerechtshof Amsterdam 14 februari 2019, nr. 18/00540
ECLI:NL:GHAMS:2019:454

Verzetsrechter mag geen uitspraak doen in de hoofdzaak zonder partijen te informeren over die mogelijkheid

2019/827

19/01322

Gerechtshof Amsterdam 31 januari 2019, nr. 18/00132
ECLI:NL:GHAMS:2019:519

Terbeschikkingstelling van geld aan dga door stamrecht-bv vormt belaste afkoop stamrecht

2019/1791

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

18/03569

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 juli 2018, nrs. 16/03736 t/m 16/03741
ECLI:NL:GHSHE:2018:2859

Belanghebbende heeft fictieve bedragen aan voorbelasting in aftrek gebracht: terechte naheffing

2018/2451

18/03829

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 september 2018, nr. 18/00056
ECLI:NL:GHARL:2018:7885

Plaatsing van houten bank in laadruimte maakt van een bestelauto een personenauto; naheffing MRB terecht

2018/2082

18/04654

Rechtbank Gelderland 21 september 2017, nr. ARN 17/94
ECLI:NL:RBGEL:2017:4880

Brief ten onrechte niet aangemerkt als bezwaarschrift tegen informatiebeschikking

2017/2550

18/05106

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 november 2018, nr. 17/00393
ECLI:NL:GHSHE:2018:4539

Pensioenuitkering inwoner van Portugal is in Nederland belast

2019/280

18/05142

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 november 2018, nr. 17/00599
ECLI:NL:GHSHE:2018:4541

Aanslag precariobelasting ter zake van exploitatie terras is terecht en naar het juiste tarief opgelegd

2019/257

18/05523

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 november 2018, nr. 16/03867
ECLI:NL:GHSHE:2018:4753

Geen overschrijding opbrengstlimiet bij rioolheffing

2018/712

19/00286

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 december 2018, nrs. 17/00104 en 17/00105
ECLI:NL:GHSHE:2018:5163

 Omkering bewijslast voor autohandelaar; redelijke schatting I

2019/872

19/00328

Gerechtshof Amsterdam 11 december 2018, nr. 16/00545
ECLI:NL:GHAMS:2018:4925

WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteld

2019/577

19/00864

Gerechtshof Amsterdam 22 februari 2019, nr. 17/00465
ECLI:NL:GHAMS:2019:465

Bestuurder van een vennootschap treedt ook op als beroepsmatig rechtsbijstandsverlener

2019/721

19/01111

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 februari 2019, nr. 17/00518
ECLI:NL:GHSHE:2019:452

Terechte naheffing MRB wegens gebruik openbare weg tijdens schorsing

2019/1008

19/01114

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 februari 2019, nr. 17/00519
ECLI:NL:GHSHE:2019:453

Terechte naheffing voor onbetaalde rekeningen MRB nadat schorsing is geëindigd

2019/1009

19/01244

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 januari 2019, nrs. 17/00622 t/m 17/00626
ECLI:NL:GHARL:2019:1018

Aanslag IB/PVV tot het juiste bedrag vastgesteld; verzoek ambtshalve vermindering terecht afgewezen

2019/393

19/01245

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 januari 2019, nr. 17/00627
ECLI:NL:GHARL:2019:1019

Tegen verrekeningsbeslissing ontvanger staat geen bestuursrechtelijke rechtsgang open

2019/407

19/01846

Gerechtshof Amsterdam 5 maart 2019, nr. 18/00551
ECLI:NL:GHAMS:2019:661

Terechte naheffing MRB en boete wegens parkeren op de openbare weg tijdens schorsing I

2019/1096

19/01848

Gerechtshof Amsterdam 5 maart 2019, nr. 18/00552
ECLI:NL:GHAMS:2019:662

Terechte naheffing MRB en boete wegens parkeren op de openbare weg tijdens schorsing II

2019/1097

19/02507

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, nr. 18/00356
ECLI:NL:GHARL:2019:3102

Terechte bijtelling privégebruik auto wegens overschrijding grens van 500 privékilometers

2019/1042

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

18/03039

Gerechtshof Amsterdam nrs. 17/00422, 17/00423 en 17/00430

18/03044

Gerechtshof Amsterdam 7 juni 2018, nrs. 17/00420, 17/00421 en 17/00429
ECLI:NL:GHAMS:2018:1988

18/03195

Gerechtshof Amsterdam nrs. 17/00424, 17/00425 en 17/00431

18/04534

Gerechtshof Amsterdam nr. 17/00084

18/05510

Rechtbank Zeeland-West-Brabant nrs. BRE 17/2599 en 17/3411

19/00170

Gerechtshof Den Haag 30 november 2018, nrs. BK-18/00315 t/m BK-18/00317 en BK-18/00321 t/m BK-18/00323

19/00171

Gerechtshof Den Haag 30 november 2018, nrs. BK-18/00318 t/m BK-18/00320 en BK-18/00324 t/m BK 18-00326

19/00172

Gerechtshof Den Haag 30 november 2018, nr. BK-18/00015

19/00173

Gerechtshof Den Haag 30 november 2018, nr BK-18/00016

19/00174

Gerechtshof Den Haag 30 november 2018, nr. BK-18/00688

19/01809

Gerechtshof Den Haag 26 maart 2019, nrs. BK-18/00642 en BK-18/00643
ECLI:NL:GHDHA:2019:687

19/02066

Centrale Raad van Beroep 14 maart 2019, nr. 17/6106 ANW
ECLI:NL:CRVB:2019:906

19/02228

Gerechtshof Den Haag nrs. BK-18/00964 en BK-18/00965

19/02319

Gerechtshof Den Haag nr. BK-18/00843

19/02438

Rechtbank Den Haag nr. SGR 18/5568

19/03386

Gerechtshof Den Haag nr. 19/00444

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.