Vooraankondiging arresten Hoge Raad 5 juli 2019

dinsdag 2 juli 2019 NTFR 178x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 5 juli aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden.

 

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

Rubriek

17/03702

Gerechtshof Den Haag 23 juni 2017, nrs. 16/00444, 16/00445, 17/00432 t/m 17/00438
ECLI:NL:GHDHA:2017:2416

'Schoonmaakstructuur' voldoet aan verwevenheidseisen fiscale eenheid

2017/2933

Omzetbelasting

17/03702

Conclusie A-G Ettema 31 december 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1435

‘Schoonmaakstructuur’ voldoet aan verwevenheidseisen fiscale eenheid ondanks niet-economische activiteiten

2019/608

Omzetbelasting

18/01450

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, nr. 17/00277
ECLI:NL:GHARL:2018:1892

Bij toetsing 'economische verwevenheid' voor fiscale eenheid blijven criteria 'in hoofdzaak' en 'onderling niet verwaarloosbaar' naast elkaar bestaan

2018/865

Omzetbelasting

18/01450

Conclusie A-G Ettema 31 december 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1476

Voor toetsing economische verwevenheid is ‘onderling-niet-verwaarloosbaar-criterium’ bedoeld als aanvulling op het hoofdzaakcriterium

2019/823

Omzetbelasting

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

Rubriek

18/01645

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nr. 15/00930
ECLI:NL:GHARL:2018:2700

Belastingplichtige heeft recht op rentevergoeding, proceskosten en immateriëleschadevergoeding in BPM-zaak

2018/777

Formeel belastingrecht

18/01962

Gerechtshof Den Haag 30 maart 2018, nr. BK-17/00715
ECLI:NL:GHDHA:2018:649

Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding

2018/963

Formeel belastingrecht

18/01964

Gerechtshof Den Haag 30 maart 2018, nr. BK-17/00716
ECLI:NL:GHDHA:2018:647

Vereiste aangifte niet gedaan

2018/887

Aanmerkelijk belang/dga

18/04601

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 september 2018, nrs. 18/00172 en 18/00173
ECLI:NL:GHARL:2018:8501

Wegens het niet voldoen aan stelplicht voor nova verzoek om herziening afgewezen

2018/2338

Formeel belastingrecht

18/05274

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 november 2018, nr. BK/AR-ARN 18/00288
ECLI:NL:GHARL:2018:9582

Boete wegens aangifteverzuim terecht opgelegd

2018/2713

Formeel belastingrecht

18/05286

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 november 2018, nr. 17/00217
ECLI:NL:GHSHE:2018:4633

Vermogensrendementsheffing 2015 niet strijdig met art. 1 EP bij EVRM

2019/239

Ink. verm./Ink. sparen, bel.

19/00633

Gerechtshof Amsterdam 27 december 2018, nr. 17/00380
ECLI:NL:GHAMS:2018:4991

Na verwijzing: waarde in economische verkeer van kantoorpand wijkt niet af van gecorrigeerde vervangingswaarde

2019/575

WOZ

19/01198

Gerechtshof Amsterdam 22 januari 2019, nr. 18/00111
ECLI:NL:GHAMS:2019:84

Leges inzake wijziging van de parkeervergunning terecht opgelegd

2019/573

Heffing lokale overheden

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

18/01637

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nr. 15/01057

18/01638

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nrs. 15/01064 en 15/01065

18/01639

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nr. 15/01068

18/01640

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nr. 15/01058

18/01644

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nr. 15/00932

18/01646

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nr. 15/01511, ECLI:NL:GHARL:2018:2344

18/01647

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nr. 15/01084

18/01889

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01388

18/01890

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01385

18/01891

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01389, ECLI:NL:GHARL:2018:2832

18/01892

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01390

18/01893

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01400

18/01895

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01401

18/01897

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01391

18/01908

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018, nrs. 15/01512 en 15/01513

18/01910

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01397

18/01911

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01398

18/01913

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 15/01399, ECLI:NL:GHARL:2018:2780

18/01961

Gerechtshof Den Haag 30 maart 2018, nr. BK-17/00714

18/02019

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 mei 2018, nr. BK/AR-ARN 15/01516

18/02320

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 april 2018, nr. 16/01129

18/02324

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 april 2018, nr. 16/01130, ECLI:NL:GHARL:2018:3807

18/02337

Rechtbank Noord-Holland nr. HAA 17/3460 V

18/02338

Rechtbank Noord-Holland nr. HAA 17/2552 V

18/02948

Rechtbank Gelderland nr. AWB 17/5847

18/03234

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. BK/AR-ARN 16/00778 en 16/00779

18/03237

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/00776 en 16/00777

18/03238

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/0077 en 16/00775

18/03241

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/00124, 16/00125 en 16/00126

18/03245

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/00214, 16/00757 en 16/00758

18/03246

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/00768 en 16/00769

18/03247

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/00782 en 16/00783

18/03248

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/00770 en 16/00771

18/03249

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/00784 en 16/00785

19/01294

Hoge Raad der Nederlanden 18 maart 2016, nr. 15/03583, ECLI:NL:HR:2016:431

    


 

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.