Wet toezicht trustkantoren 2018 aangenomen

maandag 16 juli 2018 Anne-Marie Noordenbos 665x gelezen

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de nieuwe Wet toezicht trustkantoren aangenomen. Met deze nieuwe wet die de bestaande Wet toezicht trustkantoren vervangt, worden de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen aangescherpt en krijgt het toezicht meer handhavingsmiddelen ter beschikking.

De nieuwe Wtt 2018 strekt tot 'verdergaande regulering' van trustkantoren. Dit heeft betrekking op de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen, alsook op het instrumentarium dat De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder ter beschikking staat voor handhaving en toezicht. Op de website van de internetconsultatie zijn vier onderdelen van de Wtt 2018 aangemerkt als de belangrijkste wijzigingen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

  • Integere en beheerste bedrijfsvoering: aansluiting wordt gezocht bij de normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering, die ook voor andere financiële instellingen gelden op grond van de Wet op financieel toezicht;
  • Twee dagelijkse beleidsbepalers: voorgesteld wordt om een tweehoofdige dagelijkse leiding verplicht te stellen;
  • Grondslag van verbod op diensten: voorzien wordt tevens in de introductie van een grondslag om bij algemene maatregel van bestuurd dienstverlening aan of ten behoeve van specifieke structuren te kunnen verbieden;
  • Toezichtinstrumentarium: het concept wetsvoorstel strekt tot een uitbreiding van het instrumentarium van de toezichthouder, met name met betrekking tot de openbaarmaking van waarschuwingen en verklaringen of van bestuurlijke sancties.

 

Meer weten?

Donderdag 18 oktober 2018 verzorgt mr. dr. Melis van der Wulp de PE-Pitstop 'De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018'. > Meer informatie en aanmelden

Meer informatie: Wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.