Wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten ter consultatie

donderdag 20 december 2018 Annemiek Zwaan 353x gelezen

Het ministerie van Financiën hoopt dat openbaarmaking van vergrijpboeten opgelegd aan juridische beroepsbeoefenaren/adviseurs voor een beboetbaar feit een preventieve werking heeft. Dit wetsvoorstel is opgesteld naar aanleiding van de Panama-maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken.

Uit onthullingen als de Panama Papers blijkt hoe sommige intermediairs hun cliënten actief geholpen hebben om via agressieve fiscale planning de belastingdruk te verlagen en buitenlands vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Ook uit de verhoren door de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies kwam naar voren dat verschillende beroepsbeoefenaren een belangrijke rol spelen bij het opstellen en implementeren van structuren die belastingontwijking en –ontduiking mogelijk maken.

 

Bewijslast

In aanvulling op het fiscale overtredersbegrip en de meldplicht op grond van de Mandatory Disclosure Richtlijn wil het kabinet een nadere maatregel nemen tegen degenen die beroepsmatig belasting ontduiken en tegen het foutief aanvragen van toeslagen faciliteren. Daartoe wordt voorgesteld om de onherroepelijk geworden vergrijpboete openbaar te maken die is opgelegd aan een overtreder vanwege daderschap of deelneming aan een beboetbaar feit dat is begaan tijdens de beroepsmatige of bedrijfsmatige bijstand (professionele overtreder) bij het door een belastingplichtige, onderscheidenlijk toeslaggerechtigde, voldoen aan zijn uit een belastingwet voortvloeiende verplichtingen, onderscheidenlijk het aanspraak maken op een tegemoetkoming. De bewijslast dat de overtreding is begaan tijdens beroepsmatige of bedrijfsmatige bijstand, ligt bij de inspecteur. Aan de professionele overtreder dient een vergrijpboete te zijn opgelegd vanwege het opzettelijk of met grove schuld deelnemen aan een beboetbaar feit, waardoor aanvankelijk ten onrechte te weinig belasting is geheven of betaald of geen dan wel onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.

 

Persoonlijke levenssfeer

Voordat tot openbaarmaking wordt overgegaan moet een evenredige belangenafweging plaatsvinden tussen enerzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de professionele overtreder en anderzijds het maatschappelijk belang. Ook is in het wetsvoorstel opgenomen dat pas tot openbaarmaking van een vergrijpboete wordt overgegaan indien deze vergrijpboete onherroepelijk vast staat.

Men kan tot 1 februari 2019 reageren op deze internetconsultatie.

Meer informatie: Wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten, Ministerie van Financiën, 19 december 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.