NOB voorstander van 'witte lijst'

vrijdag 1 februari 2019 Anne-Marie Noordenbos 200x gelezen

Omdat het begrip agressieve tax planning niet altijd eenduidig door iedereen zal worden uitgelegd, zouden volgens de Orde zowel de Belastingdienst als de intermediairs baat hebben bij de publicatie van een zogenoemde 'witte lijst'.

De Orde stelt in haar reactie op de internetconsultatie Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies tal van concrete vragen, vaak in de vorm van voorbeelden. Deze vragen/voorbeelden zijn bedoeld om de onzekerheid te verkleinen en overrapportage te voorkomen, hetgeen uiteraard ook in het belang van de Belastingdienst is.

 

De Orde ondersteunt het uitgangspunt in het conceptvoorstel dat getracht wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de tekst van de Richtlijn (EU) 2018/822 door in artikel 2d onderdeel c integraal te verwijzen naar bijlage IV van de richtlijn waarin de wezenskenmerken zijn opgenomen.

 

Goedkeuring

De toelichting op het concept wetsvoorstel vermeldt dat de meldingsplicht wordt beperkt tot mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies met een risico op belastingontwijking en dat constructies die hier niet op zijn gericht, niet onder de rapportageverplichting vallen. Omdat het begrip agressieve tax planning niet altijd eenduidig door iedereen zal worden uitgelegd, zouden naar de mening van de Orde zowel de Belastingdienst als de intermediairs baat hebben bij de publicatie van een zogenoemde 'witte lijst'. Deze witte lijst bevat een overzicht van grensoverschrijdende constructies die niet hoeven te worden gemeld. Dit kan zijn omdat de Belastingdienst sowieso al op de hoogte is van de constructie omdat die afhankelijk is van een voorafgaande goedkeuring door of melding bij de Belastingdienst dan wel omdat deze constructies per definitie nooit als agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies kunnen worden aangemerkt.

Meer informatie: NOB-reactie, 31 januari 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.