Verdiepingscursus Bedrijfsoverdracht DGA

donderdag 24 januari 2019 40x gelezen

Opvolging in het (familie)bedrijf is een ingrijpend proces, niet alleen emotioneel maar ook zakelijk en financieel. De fiscaliteit rondom dit thema is niet eenvoudig en volop in beweging. Weliswaar bevatten de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 een aantal faciliteiten om de bedrijfsopvolging te faciliteren, maar deze faciliteiten zitten vol voetangels en klemmen. Ook civielrechtelijk zijn er de nodige haken en ogen waarop bij een bedrijfsopvolging moet worden gelet.

Datum

9 mei 2019

Locatie

Breukelen

Organisatie

Sdu Licent Academy

In deze Meerdaagse Verdiepingscursus worden de civielrechtelijke regelingen die bij elke bedrijfsopvolging om de hoek komen kijken, en de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten nader uitgediept, worden de knelpunten en onduidelijkheden blootgelegd en wordt aangegeven hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

De cursus is gericht op advisering van DGA’s en is bedoeld om de basiskennis verder uit te diepen. Hierbij zal worden ingezoomd op de belangrijkste thema’s, zodat deelnemers adviesmogelijkheden en risico’s leren onderkennen. Basiskennis van de bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomsten-, erf- en schenkbelasting wordt aanwezig geacht.

Deelnemers ontvangen Fiscale geschriften: bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang, Peter Kavelaars laatste druk

 

Praktische informatie

9, 23 mei  en 6 juni 2019
13.00 uur - 20.30 uur
Van der Valk Breukelen

€ 2350

 

Docenten

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.