Buitenlandse werknemers? Jaarwisseling 2018/2019 vereist actie

maandag 27 augustus 2018 Carlo Douven 1548x gelezen

Er staan de nodige wijzigingen op stapel voor buitenlandse werknemers per 1 januari 2019. Mr. Carlo Douven adviseert om tijdig actie te ondernemen.

In het Belastingplan 2018 is geregeld dat met ingang van 1 januari 2019 voor de toepassing van de heffingskortingen in de loonheffing onderscheid moet worden gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners. Er ontstaan netto-loonverschillen tussen inwoners en niet-inwoners. Gevolg is dat het aantal loonbelastingtabellen zal toenemen. Een wijziging, die voor werkgevers tot een toename van de administratieve lasten leidt.

 

Belastingdeel heffingskortingen 2018

Bij grensoverschrijdend werken is het onderscheid tussen belasting- en premieheffing cruciaal. Is een werknemer in Nederland sociaal verzekerd, dan heeft hij recht op de premiedelen van de heffingskortingen. Is de werknemer belastingplichtig, dan heeft hij recht op de belastingdelen van de heffingskortingen. Het belastingdeel bedraagt in 2018 8,9/36,55e deel van de heffingskortingen. Het belastingdeel van de algemene heffingskorting bedraagt dan in 2018 €551. Voor de arbeidskorting bedraagt het belastingdeel maximaal € 403.

 

1 januari 2019!

Vanaf 1 januari 2019 komt een niet in Nederland wonende werknemer niet meer in aanmerking voor de belastingdelen van de heffingskortingen. Een uitzondering bestaat alleen voor het belastingdeel van de arbeidskorting als de werknemer woont binnen de EU, EER, Zwitserland of de BES.

Als de werknemer wel meent recht te hebben op de belastingdelen van de heffingskorting, dan moet de werknemer deze via de aangifte inkomstenbelasting vragen. Hij kan ook een voorlopige aanslag vragen. De werknemer moet dan in de inkomstenbelasting in voorgaande jaren zijn aangemerkt als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en nog steeds moet 90% van zijn inkomen in Nederland belast zijn.

 

Woonplaats werknemer beoordelen

De werkgever moet in 2019 kritischer gaan beoordelen wat de woonplaats van de werknemer is. De werknemer moet daarbij in redelijkheid de woonplaats beoordelen. Hij kan dan niet alleen afgaan op hetgeen de werknemer hem mededeelt. Bij de werkgever bekende gegevens moeten mee in aanmerking worden genomen. Voorbeelden hiervan zijn de vergoeding reiskosten, detacheringsverklaring, bankrekeninggegevens, vergoedingen huisvestingskosten, extra-territoriale kostenvergoedingen etc. De werkgever moest in 2018 overigens ook al toetsen waar de werknemer woont voor de toepassing van de sociale zekerheidsregels, het belastingverdrag etc.

 

Tips!

  • Beoordeel de woonplaats van de werknemers.
  • Pas de juiste loonbelastingtabel toe.
  • Informeer niet in Nederland wonende werknemers tijdig, uiterlijk voor de loonbetaling januari 2019.
  • Verwijs de werknemer naar de mogelijkheid om via de inkomstenbelasting de belastingdelen van de heffingskortingen te krijgen.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.