Emigratie of toch maar niet?

dinsdag 23 oktober 2018 Chantal van Lith - Tamara Peters van Neijenhof 625x gelezen

Cliënten worden steeds internationaler. Ondanks de wetswijzigingen in 2015 zien wij nog steeds regelmatig emigraties uit Nederland. Meestal niet om fiscale redenen, maar wel met fiscale gevolgen. Fiscale gevolgen die impact kunnen hebben….

Is Nederland wel bevoegd tot het opleggen van een conserverende aanslag?

De algemene regel is dat bij emigratie de ab-houder onder voorwaarden een conserverende aanslag opgelegd krijgt ter zake van zijn aanmerkelijk belang. De vraag die opkomt is of Nederland wel in alle situaties bevoegd is tot het opleggen van de conserverende óf, mocht Nederland bevoegd zijn, Nederland wel de conserverende aanslag mag invorderen indien een 'verboden' handeling zich voordoet. Wat als het belastingverdrag tussen Nederland en het nieuwe woonland iets anders doet vermoeden? Leidt een dividenduitkering of een (fictieve) vervreemding van de aanmerkelijk belangaandelen na emigratie altijd tot (gedeeltelijke) invordering van de conserverende aanslag? En hoe gaat het woonland om met invordering van de conserverende aanslag bij een dividenduitkering? Wordt hiermee rekening gehouden?

 

Overlijden en/of schenken ná emigratie

Wat als Nederland een conserverende aanslag heeft opgelegd bij vertrek van de ab-houder en deze komt vervolgens binnen afzienbare tijd te overlijden. Dit heeft niet alleen gevolgen ten aanzien van de (invordering van de) conserverende aanslag maar ook voor de inkomstenbelasting omdat overlijden een fictieve vervreemding betekent. Of de conserverende aanslag (gedeeltelijk) wordt ingevorderd dan wel of er inkomstenbelasting is verschuldigd vanwege de fictieve vervreemding hangt (mede) af van het vermogen van de vennootschap. Is er nog sprake van een onderneming of bestaat het vermogen van de vennootschap enkel uit beleggingen?

Naast de invorderingswet en inkomstenbelasting kan een overlijden na emigratie ook verschuldigdheid van erfbelasting tot gevolg hebben. Dit is afhankelijk van het tijdstip van emigratie en nationaliteit van de vertrokken ab-houder.

 

Remigratie van de aanmerkelijk belanghouder

Uit de praktijk blijkt dat veel emigranten uiteindelijk toch weer naar Nederland terugkeren. Bijvoorbeeld omdat ze in verband met ziekte liever hier verpleegd willen worden dan wel om weer dichter bij de (klein)kinderen te wonen. Remigratie heeft invloed op de conserverende aanslag als deze nog openstaat maar is ook van invloed op de hoogte van de verkrijgingsprijs. Afhankelijk van de situatie zijn er mogelijkheden om tot een hogere verkrijgingsprijs te komen.

 

De (fiscale) gevolgen bij emigratie van de ab-houder zijn nauwelijks te overzien. Het is daarom goed vooraf te realiseren wat de gevolgen zijn indien zich in de toekomst een bepaalde gebeurtenis zich voordoet.

 

Mr. Chantal van Lith en mr. Tamara Peters van Neijenhof zijn werkzaam bij BDO Nederland.

 

Meer weten over emigratie van ab-houders?

Woensdg 14 november 2018 verzorgen mr. Chantal van Lith en mr. Tamara Peters van Neijenhof de PE-pitstop emigratie van de ab-houder. > Meer informatie en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.