Grote opkomst op Studiedag Najaar Register Estate Planners

ScholsBurgerhartSchols en Rietveld over de laatste ontwikkelingen in estate planning

vrijdag 16 oktober 2015 Maretta Jol 352x gelezen

Op 1 oktober 2015 vond de Studiedag Najaar van het Register Estate Planners plaats. Meer dan 120 leden werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in estate planning door de docenten van ScholsBurgerhartSchols en gastspreker Thimo Rietveld. Mr. Philip Ruys, voorzitter van het Register, was dagvoorzitter.

Erfbelasting WOZ-waarde

Prof. mr. dr. Wouter Burgerhart startte met de behandeling van een aantal actualiteiten in estate planning. Zo besprak hij de keuzemogelijkheid van art. 21 lid 5 Successiewet en de 60% waarderingsregel van art. 21 lid 4 Successiewet. Hij haalde de conclusie van A-G IJzerman aan, waarin staat dat indien het testament het alleen maar over waarde heeft, de verkrijging van de woning afgeleide waarde op basis van de WOZ-waarde wordt bepaald. Het gevolg hiervan is dat de belanghebbende over een groter bedrag erfbelasting moet betalen dan het bedrag dat hij in werkelijkheid heeft gekregen.

 

Zuiver/beneficiair aanvaarden

Tevens besteedde Burgerhart aandacht aan de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. De lijn in de rechtspraak laat zien dat als eenmaal zuiver aanvaard is, niet meer beneficiair kan worden aanvaard. In juni 2015 is een voorstel tot wijziging van art. 4:192 lid 1 BW gedaan[1]. Deze wijziging houdt in dat voortaan alleen sprake is van zuivere aanvaarding als een erfgenaam handelingen verricht door goederen van de nalatenschap te verkopen of te bezwaren, waardoor de schuldeisers geen verhaal kunnen halen. Een tweede aanpassing in het systeem is het invoeren van art. 4:194a BW. Dit artikel maakt het mogelijk dat de kantonrechter bij een onbekende schuld iemand kan machtigen om alsnog beneficiair te aanvaarden.

 

Van partneralimentatie tot executeur

Ook prof. mr. dr. Bernard Schols besprak een aantal actualiteiten, waaronder het besluit van 24 juni 2015 waaruit blijkt dat ongehuwde samenwoners ook partneralimentatie met elkaar mogen afspreken. Ook de uitspraak over de mantelzorgvrijstelling kwam aan bod. Daarnaast ging Schols in op de rol van de executeur. Volgens art. 4:145 lid 1 BW mogen erfgenamen niet meer beschikken zonder medewerking van de executeur, zelfs bij een volmacht[2]. De erfgenamen worden pas beschikkingsbevoegd als de executeur de functie niet aanvaardt. Als de executeur zijn werk doet heeft hij niet te maken met de hoofdelijke aansprakelijkheid van art. 47 lid 2 Invorderingswet. Erfgenamen hebben een eigen kennisgevingsverplichting m.b.t. de edelweissproblematiek aan de executeur.

 

Risico’s vermogende DGA

Gastspreker drs. Thimo Rietveld zorgde voor een afwisseling in het programma. Hij liet de Register Estate Planners zien waarom een gedegen vermogensplanning voorafgaand aan de verkoop van de DGA’s onderneming altijd relevant is, door in te gaan op het langlevenrisico, inflatierisico en transparantie-risico. Rietveld schreef hierover ook een artikel voor het Vakblad Estate Planning editie 35, dat eind oktober verschijnt. > Meer informatie

 

Handmatige ventieltechniek en meer..

Tot slot behandelde prof. mr. Freek Schols de laatste actualiteiten. Onder andere het tweetrapsturbotestament en de handmatige ventieltechniek kwamen voorbij. Hij haalde het proefschrift van Boelens aan[3], waaruit blijkt waarom de handmatige ventieltechniek nog steeds handig is. Ook een aantal wijzigingen m.b.t. de gemeenschap van goederen[4] en de wijzigingen in het wetsvoorstel modernisering partneralimentatie[5] kwamen aan bod. Schols eindigde met de conclusie van Zwalve[6] dat herroepelijke schenking in strijd is met art. 3.84 lid 3 BW.

 

> Meer informatie over het Register Estate Planners

> Nieuws over Estate Planning

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.