Nota van Wijziging Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

woensdag 11 september 2019 Anne-Marie Noordenbos 346x gelezen

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn naar de Tweede Kamer.

De wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn wordt in Nederland in vier wetsvoorstellen geïmplementeerd, namelijk een wetsvoorstel om uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten te registreren, een wetsvoorstel om uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies te registreren, een wetsvoorstel dat een verwijzingsportaal bankgegevens mogelijk maakt en het onderhavige wetsvoorstel waarmee de overige bepalingen worden geïmplementeerd. Tezamen moeten deze wetsvoorstellen bijdragen aan het nog beter voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme.

Doorhalen registratie

Het voorgestelde artikel bevat verschillende gronden voor het doorhalen van de registratie. Met deze wijziging worden de gronden uitgebreid voor het doorhalen van de registratie en in lijn gebracht met de gronden voor intrekking van een vergunning in de Wet toezicht trustkantoren 2018. In de eerste plaats kan DNB de registratie doorhalen indien de aanbieder daarom verzoekt. Onderdeel b regelt dat DNB de registratie kan doorhalen indien naderhand blijkt dat de aanbieder onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd bij de registratie. Voorts kan DNB de registratie doorhalen indien de aanbieder relevante feiten heeft verzwegen, bijvoorbeeld met betrekking tot de betrouwbaarheid en geschiktheid van dagelijks beleidsbepalers. Onderdeel d heeft betrekking op de situatie dat de aanbieder niet (langer) voldoet aan de bij of krachtens de Wwft of de Sanctiewet 1977 gestelde regels.

Toezicht

In beginsel zal DNB bij de uitoefening van haar toezicht de formele maatregelen aanwenden, wanneer er een tekortkoming in de naleving van deze wetten wordt geconstateerd. In voorkomende gevallen kan het echter zijn dat de tekortkoming of overtreding dermate ernstig is dat DNB overweegt om de registratie van de aanbieder door te halen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien een aanbieder zich actief aan het toezicht probeert te onttrekken of de toezichthouder misleidt.

Meer informatie: Nota van Wijziging Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.