Prinsjesdag 2018: verwachte wijzigingen in de IB

vrijdag 24 augustus 2018 Remco Latour 4639x gelezen

Op Prinsjesdag 2018 zal de staatssecretaris van Financiën het Belastingplan 2019 en waarschijnlijk ook andere fiscale wetsvoorstellen presenteren. Over de inhoud van dit pakket belastingmaatregelen bestaan al de nodige vermoedens, die hier summier zijn weergegeven voor zover zij zien op de inkomstenbelasting.

Het pakket belastingmaatregelen zal vermoedelijk de volgende wijzigingen bevatten voor de inkomstenbelasting:

  • de invoering van een nieuwe tariefstructuur;
  • een versobering van aftrekposten;
  • het vervallen van de vrijstelling voor een pleegzorgvergoeding;
  • een verlaging van de energie-investeringsaftrek (EIA);
  • aanpassing van het autokostenforfait;
  • verschillende aanpassingen in de eigenwoningregeling;
  • verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief;
  • afschaffing uitgaven voor scholingskosten en onderhoudskosten voor monumentenpanden; en
  • verschillende wijzigingen binnen de heffingskortingen.

Deze wijzigingen komen hieronder heel beknopt aan bod.

 

De invoering van een nieuwe tariefstructuur

Er zijn plannen om de huidige tarieven in de inkomstenbelasting te veranderen in een structuur met maar twee schijven (AOW-ers krijgen te maken met drie schijven). Deze aanpassing zal geleidelijk aan plaatsvinden. In 2021 zal het basistarief 36,93% zijn en het toptarief zo’n 49,5%

 

Een versobering van aftrekposten

Verschillende aftrekposten, waaronder de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling maar ook de aftrek van alimentatie, zullen per 1 januari 2019 worden versoberd. Deze versobering bestaat uit een verlaging van het toptarief waartegen de aftrek mogelijk is. Dit proces vindt geleidelijk aan plaats, maar uiteindelijk zullen de aftrekposten maar aftrekbaar zijn tegen het basistarief.

 

Het vervallen van de vrijstelling voor een pleegzorgvergoeding

De vrijstelling in de winstsfeer voor pleegzorgvergoedingen zou aanvankelijk op 1 januari 2018 vervallen, maar dit is uitgesteld tot 1 januari 2019. Overigens vindt onderzoek plaats of de wetgever deze vrijstelling structureel kan maken.

 

Verlaging van de energie-investeringsaftrek (EIA)

In eerste instantie zou de EIA samen met de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving van milieubedrijfsmiddelen komen te vervallen per 1 januari 2019. De genoemde regelingen blijven gehandhaafd, maar de EIA wordt wel verlaagd van 54,5% naar 45%.

 

Aanpassing van het autokostenforfait

Het autokostenforfait voor auto’s met een CO2-uitstoot is nu 4% van de cataloguswaarde van de auto, maar vanaf 1 januari 2019 zal deze 4% alleen gelden voor zover de waarde van de auto niet meer dan € 50.000 bedraagt. Over het meerdere zal een correctie gelden van in beginsel 22%.

 

Verschillende aanpassingen in de eigenwoningregeling

De komende jaren zal de eigenwoningregeling nog de nodige wijzigingen ondergaan. Het eigenwoningforfait en het toptarief waartegen men de hypotheekrente kan aftrekken dalen. De aftrek bij geen of geringe eigenwoningschuld verdwijnt geleidelijk aan., zodat men uiteindelijk wel belasting betaalt over het eigenwoningforfait.

 

Verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief

Het aanmerkelijkbelangtarief wordt in 2020 verhoogd van 25% naar 27,3%. In 2021 zal een verdere verhoging van het tarief naar 28,5% plaatsvinden.

 

Afschaffing uitgaven voor scholingskosten en onderhoudskosten voor monumentenpanden

De afschaffing van de scholingskosten en onderhoudskosten van monumentenpanden staat al een tijdje op de agenda. Het kabinet wil deze aftrekposten vervangen door subsidieregelingen.

 

Verschillende wijzigingen binnen de heffingskortingen

Het kabinet wil de algemene heffingskorting, en de ouderenkorting verhogen. De arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting moeten sneller oplopen. De overdraagbaarheid van de heffingskorting tussen partners wordt langzaamaan afgeschaft.

 

Wet: artt. 2.10, 2.10a, 3.13, eerste lid, onderdeel j, 3.20, 3.42, 3.112, 3.123a, 6.1, tweede lid, onderdelen f en g, 8.10, 8.11 en 8.17 Wet IB 2001

 

Bronnen: Regeerakkoord 2017 10 oktober 2017, Overige fiscale maatregelen 2018 19 september 2017 en Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

 

Meer verwachte wijzigingen

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.