Verhuizing verhindert overgangsrecht verdrag

maandag 30 september 2019 Remco Latour 236x gelezen

Bij het afsluiten van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk is overgangsrecht getroffen. Dankzij dit overgangsrecht kunnen gepensioneerden ervoor kiezen om de toewijzing van het heffingsrecht over hun pensioen te laten verlopen volgens het oude verdrag. De Hoge Raad oordeelt dat dit overgangsrecht niet geldt als de wijziging van het heffingsrecht mede voortvloeit uit een immigratie.

Een man met de Britse nationaliteit had in de periode van 1998 tot en met 2003 in het Verenigd Koninkrijk (VK) gewerkt bij een overheidsorgaan. Daarbij bouwde hij pensioenrechten op. Vanaf februari 2010 had de Brit recht op het overheidspensioen. Sinds 8 juli 2013 woont de man in Nederland. In zijn aangifte inkomstenbelasting over 2014 vroeg de man om een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting over zijn pensioeninkomsten uit het VK. De Belastingdienst weigert deze vermindering toe te kennen.

 

Overgangsrecht

Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en het VK dat op 25 december 2010 in werking is getreden, mag in beginsel alleen Nederland heffen over pensioenen die toekomen aan inwoners van Nederland. Onder het voorgaande verdrag mocht het VK over het pensioen heffen en moest Nederland een vrijstelling verlenen. Op grond van overgangsrecht kan een pensioengenieter verzoeken om toepassing van de oude verdragswerking als hij onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van het nieuw verdrag zijn pensioen ontving. De Hoge Raad stelt dat deze bepaling ziet op situaties waarin het heffingsrecht verschuift als gevolg van het nieuwe verdrag. In het geval van de man vloeit de verschuiving van het heffingsrecht in de eerste plaats voort uit zijn immigratie naar Nederland. Het overgangsrecht is niet van toepassing op deze situatie. De Belastingdienst heeft terecht geen vermindering van dubbele belasting verleend.

 

Verdrag: art. 3.146, tweede lid Wet IB 2001

Verdrag: art. 17 en 30, vierde lid Verdrag NL-VK 2008 en art. 19, tweede lid, onderdeel a en 22 Verdrag NL-VK 1980

Meer informatie: Hoge Raad 27 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1444

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.