Vooraankondiging arresten Hoge Raad 9 november 2018

maandag 5 november 2018 NTFR 280x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 9 november aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van 3 maanden.

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

16/02230

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 maart 2016, nrs. 14/00469 t/m 14/00476
ECLI:NL:GHSHE:2016:990

Europeesrechtelijk verdedigingsbeginsel is geschonden door niet horen vóór opleggen aanslag

2016/1966

 

Conclusie A-G IJzerman 25 september 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1056

Kantooractiviteiten in Duitsland betekenen nog geen toepassing van EU-recht, toetsing procedure aanslag IB aan Unierechtelijk verdedigingsbeginsel niet aan de orde

2018/2489

17/05348

Gerechtshof Den Haag 3 oktober 2017, nr. BK-17/00424
ECLI:NL:GHDHA:2017:2831

Terecht geen premiedeel heffingskorting in aanmerking genomen voor werknemer van Europol

2017/3123

 

Conclusie A-G Niessen 26 juni 2018
ECLI:NL:PHR:2018:762

Geen heffingskorting volksverzekeringen voor niet-premieplichtige inwoner

2018/1759

17/05666

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 november 2017, nr. BK-SHE 16/00153
ECLI:NL:GHSHE:2017:4851

Niet eigenaar perceel, maar exploitant minicamping is belastingplichtige voor de toeristenbelasting

2018/194

17/05886

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2017, nr. 17/00332
ECLI:NL:GHARL:2017:9710

Gecombineerde verhuur woning en parkeerplaats in woon-zorgcomplex vormt één economische prestatie

2017/3057

17/05999

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2017, nr. 16/01210
ECLI:NL:GHARL:2017:9614

Geen tonnageregime voor scheepsmanager door wie of onder wiens verantwoordelijkheid niet alle technische en beheerswerkzaamheden zijn verricht

2018/167

18/00497

Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2018, nrs. 17/00367 t/m 17/00370
ECLI:NL:GHAMS:2018:425

Boete wegens niet (tijdig) betalen MRB passend en geboden

2018/529

18/01027

Rechtbank Noord-Holland 29 januari 2018, nr. HAA 16/168
ECLI:NL:RBNHO:2018:519

Verhuurderheffing: woningen bestemd voor sloop en verkoop voor verhuur bestemd, in bruikleen gegeven woningen niet

2018/608

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

18/00251

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 december 2017, nrs. 17/00204 t/m 17/00207
ECLI:NL:GHARL:2017:10902

Bermen en bermsloten behoren niet tot het begrip 'verharde openbare weg' in het kader van de watersysteemheffing

2018/79

18/00411

Gerechtshof Amsterdam 19 december 2017, nrs. 16/00183 t/m 16/00203
ECLI:NL:GHAMS:2017:5349

Bij het opleggen van de navorderingsaanslagen is voldoende voortvarend gehandeld

2018/1456

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd 

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

18/00344

Hoge Raad der Nederlanden 22 september 2017, nr. 17/02674
ECLI:NL:HR:2017:2435

18/00345

Hoge Raad der Nederlanden 22 september 2017, nr. 17/02673

18/00502

Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2018, nr. 17/00371
ECLI:NL:GHAMS:2018:426

18/00918

Gerechtshof Den Haag 26 januari 2018, nr. BK-17/00702

18/01142

Rechtbank Limburg 6 februari 20218, nr. AWB/ROE 17/1137

18/02117

Centrale Raad van Beroep 7 maart 2018, nr. 16/7347 ANW
ECLI:NL:CRVB:2018:1129

18/02601

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden1 mei 2018, nr. 17/00534

18/02944

Centrale Raad van Beroep 29 mei 2018, nrs. 16/6693 PW en 17/5286 PW
ECLI:NL:CRVB:2018:1606

18/02994

Centrale Raad van Beroep 29 mei 2018, nr. 16/7772 PW

ECLI:NL:CRVB:2018:1589

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.