NOB reageert op concept Rangschikkingsbesluit NSW

woensdag 21 augustus 2019 Anne-Marie Noordenbos 273x gelezen

Het Rangschikkingsbesluit geeft invulling aan het begrip landgoed als bedoeld in de NSW. De wijziging van het Rangschikkingsbesluit is bedoeld om fiscale faciliteiten effectiever te laten zijn voor de instandhouding van natuurschoon op de landgoederen. De Orde wijst erop dat dit concept slechts invulling geeft op het object van de NSW, niet op de effectiviteit.

De Orde is het eens met de conclusie dat het niet wenselijk is om een algemene regeling voor de beoordeling van nieuwe functies op landgoederen op te nemen, maar steeds per geval te beoordelen. Wel mist de Orde richtlijnen voor de toetsing.

Met het komen te vervallen van artikel 1 lid 2 Rangschikkingsbesluit kunnen landbouwgronden die aan de landbouw worden onttrokken om te worden omgevormd naar natuurterreinen niet eerder onder de NSW gerangschikt worden dan na realisatie van het natuurterrein. Daardoor kan de eigenaar van deze gronden pas na de realisatie van het natuurterrein de fiscale faciliteiten genieten.

De Orde is van mening dat door deze wijziging de ontwikkeling van nieuwe natuurterreinen gefrustreerd zal worden, vooral omdat eigenaren die landbouwgrond willen kopen daarop een nieuw landgoed met nieuwe natuurterreinen te ontwikkelen met name de vrijstelling van overdrachtsbelasting ex artikel 9a NSW mislopen.

Golfbanen

De Orde meent dat het wenselijk om het begrip golfbaan nader te definieren zodat duidelijk op welke terreinen de aangescherpte regels van toepassing zijn.

Overgangsregeling

Vanuit rechtszekerheid acht de Orde het niet meer dan redelijk en billijk dat de voorwaarden zoals die golden op het moment dat een voorwaardelijke vrijstelling is genoten die vrijstelling niet aangetast wordt zolang de belastingplichtige de voorwaarden niet schendt.

Meer informatie: NOB-reactie concept Rangschikkingsbesluit NSW, 20 augustus 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.