Verdiepingscursus Internationale aspecten loonheffing

maandag 8 juli 2019 65x gelezen

Tijdens deze verdiepingscursus zoomt loonheffingenspecialist Hans de Vries (verder) in op de internationale aspecten van de loonheffingen. Daarbij onder meer aandacht voor belastingplicht van niet in Nederland wonende werknemers, inhoudingsplicht voor niet in Nederland gevestigde werkgevers, internationale sociale zekerheid, de internationale aspecten van de werkkostenregeling en de 30%-regeling. Ook komen praktische zaken aan de orde die een rol spelen in de loonadministratie voor grensoverschrijdende werknemers en wordt aandacht besteed aan de salary split.

Datum

11 november 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

De cursus richt zich op adviseurs en bedrijfsfiscalisten die reeds over basiskennis op het gebied loonheffingen beschikken en zich verder willen ontwikkelen in de internationale aspecten van loonheffing. 

 

Onderwerpen

  • Inhoudingsplicht voor werkgevers die niet in Nederland gevestigd zijn
  • Fictieve vaste inrichtingsbepalingen voor de loonheffingen
  • Verlegging van inhoudingsplicht binnen concern
  • Woonplaatsbepaling van werknemers
  • Inhoudingsplicht bij niet in Nederland woonachtige werknemers/bestuurders
  • Internationale sociale zekerheid, inclusief detacheringsbepaling
  • Internationale aspecten van de werkkostenregeling
  • 30%-regeling voor ingekomen werknemers, inclusief wijzigingen per 2019
  • Algemene aandachtspunten in de salarisadministratie bij grensoverschrijdende arbeid
  • Split payroll

 

Praktische informatie

Maandag 11 november 2019
9.30 uur - 17.00 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 595

Docent: mr. Hans de Vries

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.